Metodické postupy měření neprodejné - ke stažení

Verze pro tisk

 V této nabídce jsou uvedeny metodiky provozního měření  (MPM), které jsou neprodejné a jsou volně k dispozici na stránkách ÚNMZ a ČMS. Nesmí však být dále komerčně šířeny.

Kromě kalibračních postupů  ke stažení - viz menu "KP ke stažení" jsou nově také postupně zpracovávány metodiky provozního měření, což jsou vzorové postupy měření při technologických a kontrolních operacích, které sjednocují eliminaci ovlivňujících veličin a popisují správný postup provozního měření, tak aby v jednotlivých oblastech měření byla zajištěna jednotnost postupů.

Výkony spojené se zpracováním níže uvedených MPM byly financovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) v rámci Plánu standardizace – Programů rozvoje metrologie v letech 2013 - 2023.

 

METODIKY PROVOZNÍHO MĚŘENÍ (MPM)

Označení MPM

 Název MPM

Datum vydání/ revize

 Text ke stažení

MPM 1.1.1/01/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ POSUVNÝMI MĚŘIDLY Říjen 2017 MPM 1.1.1/01/17
MPM 1.1.1/02/17  METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ KONCOVÝMI MĚRKAMI Říjen 2017 MPM 1.1.1/02/17
MPM 1.1.1/03/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ MEZNÍMI KALIBRY  Říjen 2017 MPM 1.1.1/03/17
MPM 1.1.1/04/18 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ MĚŘICKÝMI PÁSMY, OHEBNÝMI A STÁČECÍMI MĚŘÍTKY  Říjen 2018 MPM 1.1.1/04/18
MPM 1.1.1/05/23 METODIKA MĚŘENÍ SVAROVÝMI MĚRKAMI Říjen 2023 MPM 1.1.1/05/23
MPM 1.1.1/06/23 METODIKA MĚŘENÍ ZÁVITOVÝMI KALIBRY Říjen 2023 MPM 1.1.1/06/23
MPM 1.1.2/01/16 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ POMOCÍ MIKROMETRŮ Říjen 2016 MPM 1.1.2/01/16
MPM 1.1.2/02/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ DÉLKOMĚRY  Říjen 2017 MPM 1.1.2/02/17
MPM 1.1.2/03/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ MĚŘICÍMI MIKROSKOPY  Říjen 2017 MPM 1.1.2/03/17
MPM 1.1.2/04/18 METODIKA MĚŘENÍ ČÍSELNÍKOVÝMI A  PÁČKOVÝMI ÚCHYLKOMĚRY  Říjen 2018 MPM 1.1.2/04/18
MPM 1.1.4/01/18 METODIKA MĚŘENÍ NA PŘÍMĚRNÝCH DESKÁCH  Říjen 2018 MPM 1.1.4/01/18
MPM 1.1.8/01/18 METODIKA MĚŘENÍ STRUKTURY POVRCHU   Říjen 2018 MPM 1.1.8/01/18
MPM 1.2.2/01/18 METODIKA MĚŘENÍ ÚHLOMĚRY VE STROJÍRENSTVÍ  Říjen 2018 MPM 1.2.2/01/18
MPM 1.2.2/02/18 METODIKA MĚŘENÍ VODOVÁHAMI A SKLONOMĚRY VE STAVEBNICTVÍ  Říjen 2018 MPM 1.2.2/02/18
MPM 2.3.2/01/18 METODIKA MĚĚNÍ TVRDOMĚRY ROCKWELL, VICKERS A BRINELL  Říjen 2018 MPM 2.3.2/01/18
MPM 2.4.1/01/18 METODIKA MĚŘENÍ RÁZOVOU ZKOUŠKOU  Říjen 2018 MPM 2.4.1/01/18
MPM 2.4.1/02/18 METODIKA MĚŘENÍ TRHACÍMI STROJI VE STROJÍRENSTVÍ  Říjen 2018 MPM 2.4.1/02/18
MPM 3.1.3/01/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI APLIKACÍCH PRO  MĚŘENÍ PRŮTOKU V PRŮMYSLU  Říjen 2017 MPM 3.1.3/01/17
MPM 3.1.3/02/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOELEKTRICKÝMI  ČLÁNKY V PRŮMYSLU Říjen 2017 MPM 3.1.3/02/17
MPM 3.2.3/01/16 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZKONTAKNÍMI (IR) TEPLOMĚRY VE ZDRAVOTNICTVÍ Říjen 2016 MPM 3.2.3/01/16
MPM 3.2.3/02/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ TEPLOTY POMOCÍ BEZKONTAKTNÍCH  TEPLOMĚRŮ V PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍCH Říjen 2017 MPM 3.2.3/02/17
MPM 4.1.2/01/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ NAPĚTÍ V PRŮMYSLOVÝCH  APLIKACÍCH Říjen 2017 MPM 4.1.2/01/17
MPM 4.1.2/02/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ PROUDU V PRŮMYSLOVÝCH  APLIKACÍCH Říjen 2017 MPM 4.1.2/02/17
MPM 4.1.2./03/18 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ S DIGITÁLNÍMI MULTIMETRY (DMM)  Říjen 2018 MPM 4.1.2./03/18
MPM 4.1.2./04/17 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ ELEKTRONICKÝMI PŘÍSTROJI  Říjen 2018 MPM 4.1.2./04/17
MPM 4.1.2/05/19

METODIKA provozního měření PASIVNÍCH ELEKTRICKÝCH PRVKŮ

Říjen 2019 MPM 4.1.2/05/19
MPM 4.1.3./03/19 INDIKAČNÍ 3,5 DIG. LEVNÉ DMM (řada DT380)
(Metodika měření s digitálními multimetry pro privátní použití)
Říjen 2019 MPM 4.1.3/03/19
MPM 4.1.3/04/19 METODIKA MĚŘENÍ S DIGITÁLNÍMI MULTIMETRY (DMM) pro privátní použití Říjen 2019 MPM 4.1.3/04/19
MPM 4.4.1/01/19 MĚŘENÍ A SIMULACE PROCESNÍCH SIGNÁLŮ V PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍCH Říjen 2019 MPM 4.4.1/01/19
MPM 4.5.1/01/20 METODIKA MĚŘENÍ S MĚŘIDLY PRO ELEKTROREVIZE Říjen 2020 MPM 4.5.1/01/20
MPM 8.1.1/01/20 METODIKA MĚŘENÍ DENNÍHO A UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ LUXMETREM Prosinec 2020 MPM 8.1.1/01/20
MPM 8.1.2/01/20 METODIKA MĚŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ JASOMĚRY Prosinec 2020 MPM 8.1.2/01/20
MPM 8.2.1/01/22 METODIKA MĚŘENÍ DOPRAVNÍHO HLUKU Říjen 2022 MPM 8.2.1/01/22
MPM 8.2.1/02/22 METODIKA MĚŘNÍ HLUKU PRŮMYSLOVÝCH ZAŘÍZENÍ Říjen 2022 MPM 8.2.1/02/22
MPM 9.1.1/01/21 METODIKA MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZOBRAZUJÍCÍM JASOMĚREM   Říjen 2021 MPM 9.1.1/01/21
MPM 9.1.1/02/21 METODA ORIENTAČNÍHO MĚŘENÍ OSVĚTLENOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DYNAMICKÝM MĚŘICÍM SYSTÉMEM Říjen 2021

MPM 9.1.1/02/21

MPM 9.1.1/03/22 MĚŘENÍ JASU V TUNELECH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZOBRAZUJÍCÍM JASOMĚREM Říjen 2022 MPM 9.1.1/03/22
MPM 9.1.2/01/21 METODIKA MĚŘENÍ OSLNĚNÍ UMĚLÝM A DENNÍM SVĚTLEM v INTERIÉRECH ZOBRAZUJÍCÍM JASOMĚREM Říjen 2021 MPM 9.1.2/01/21