ČMS připravuje

Verze pro tisk

ČMS  připravuje  na II. pololetí 2024 níže uvedené odborné akce - viz  níže, přehled ZDE                 

Nabídka je průběžně aktualizována  

     

konec září - začátek října 2024
ČSVTS Praha, Novotného lávka 5, učebna č. 501
K 623-24 Měření vnitřního umělého osvětlení

9. říjen 2024
ČSVTS Praha, Novotného lávka 5, učebna č. 318
K 617-24 Předepisování a vyhodnocování struktury povrchu dle norem ISO 21920

21. říjen 2024
ČSVTS, Praha,
Novotného lávka 5
K 618-24 Měření elektrických veličin
s praktickými ukázkami kalibrace vybraných měřidel

Listopad 2024
ČSVTS, Praha,
Novotného lávka 5
K 619-24 Měření vnitřního denního osvětlení

Listopad 2024
ČSVTS, Praha,
Novotného lávka 5
K 620-24 Řízení metrologie v organizaci

25. až 28.11. 2024
ČSVTS, Praha,
Novotného lávka 5
K 621-24 60. základní kurz metrologie

Listopad/ prosinec 2024
ČSVTS, Praha,
Novotného lávka 5
Ko 622-24 24. fórum metrologů

Trvalá nabídka 
 
K 90 Korespondenční kurz metrologie

 
   


Seznam připravovaných akcí bude průběžně aktualizován.

Pokud máte zájem o aktuální informace připravovaných akcích a termínech, registrujte se na:

Registrace k odběru novinek - 
https://www.spolky-csvts.cz/cms/content/registrace

a informace budete dostávat e-mailem.