Pro členy ČMS

Verze pro tisk

V záložce "Pro členy" jsou uvedeny základní informace týkající se členství ČMS a další informace o ČMS. 

Ke dni 30. června 2016 byla Česká metrologická společnost, z.s. na základě definitivního znění stanov zapsaná u Městského soudu v Praze jako spolek pod značkou L 85 (IČ 00538850). Na webu www.justice.cz  v menu "Veřejný rejstřík", ve Sbírce listin jsou uvedeny požadované právní informace o České metrologické společnosti, z.s. 

Adresa:
  Česká metrologická společnost, z.s. (ČMS)
  Novotného lávka 200/5
  110 00 Praha 1

Statutární orgán - Předsednictvo ČMS

  předsedkyně:          RNDr. Věra JEŽKOVÁ
  1.místopředseda:    Ing. Václav BURSA
  2.místopředseda:    Ing. Josef Vojtíšek

více v menu "O nás": https://www.spolky-csvts.cz/cms/kontakt#overlay=node/3/edit


Stanovy České metrologické společnosti, z.s. 

 

Termín členské schůze v daném kalendářním roce je uveden v menu "Členská schůze ČMS ....".  Pozvánky na členskou schůzi jsou členům ČMS zasílány e-mailem 30 dní před termínem členské schůze.

Podklady ke členské schůzi jsou zasílánu členům e-mailem před členskou schůzi.

 

Členské příspěvky

Dle usnesení členské schůze ČMS ze dne 15. 6. 2015 činí ročně členský příspěvek pro daný kalendářní rok:.

300,- Kč pro pracující členy,

150,- Kč pro studenty a důchodce. 

Členové ČMS mohou uplatnit na akcích ČMS uplatnit Benefit  člena ČMS. Člen může uplatnit benefit v daném roce vícekrát. 

  

Členský příspěvek na daný rok uhraďte prosím do konce března daného kalendářního roku.

 

Členský příspěvek uhraďte na účet ČMS u ČSOB

č.ú. 193646448/0300, variabilní symbol (VS) : číslo 232 a číslo člena, tj. číslo 232 a číslo členského průkazu - 232xyz, popř. je možné uvést jméno člena.

Členský příspěvek NENÍ MOŽNÉ UHRADIT V HOTOVOSTI na sekretariátu ČMS.

 

Kontaktní údaje pro odevzdání vyplněných přihlášek ke členství ČMS, případně vyzvednutí formulářů přihlášky ke členství nebo poskytnutí dalších informací o členství v ČMS :

              Česká metrologická společnost, z.s.
              Novotného lávka 200/5
              110 00  Praha 1
            

              tel :   +420 606 957 233               e-mail:  cms-zk@csvts.cz   
                         +420 602 639 934                                  predseda-cms@csvts.cz