Kalibrační postupy a publikace

Verze pro tisk

S cílem napomoci pracovníkům vykonávajícím kalibrace měřidel nabízí Česká metrologická společnost, z.s.  „vzorové“ kalibrační postupy (KP) V současné době to představuje soubor více než 100 postupů.

Jedná se např. o kalibrační postupy pro měřidla následujících veličin - délka a navazující veličiny, rovinný úhel, hmotnost, tvrdost, moment síly, tlak, zkušební zařízení, teplota, elektrické veličiny, frekvence, chemické veličiny,…atd.

Seznam vzorových kalibračních postupů k prodeji je k uveden v záložce KP K PRODEJI.

V roce 2013, 2014, 2015 a 2016 byly Českou metrologickou společností (ČMS) provedeny revize řady kalibračních postupů a také byly zpracovány nové vzorové kalibrační postupy. Tyto výkony byly financovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) v rámci Plánu standardizace – Program rozvoje metrologie 2013, 2014, 2015 a 2016.

Vzorové kalibrační postupy (KP) a metodiky provozního měření (MPM) ke stažení, jsou uvedeny v záložce KP KE STAŽENÍ a jsou neprodejné. Jsou volně k dispozici na stránkách ÚNMZ a ČMS. NESMÍ však BÝT DÁLE KOMERČNĚ ŠÍŘENY.

záložce PUBLIKACE nabízí ČMS další publikace zpracované a vydané ČMS. Je zde uvedena také publikace  "Tabulky mezních metrických a trubkových závitových kalibrů", ve kterých jsou uvedeny základní rozměry uvedených závitových kalibrů pro vnější a vnitřní měření a také vzorové postupy výpočtů  rozměrů závitových kalibrů pro vnější a vniřní měření.

V záložce publikace je také uvedena publikace "Metrologie, její vývoj a současnost", které poskytuje informace z historického, ale i ze současného pojetí metrologie a je určena všem, kteří se setkávají s metrologií.