Benefity člena

Verze pro tisk

Benefitem pro člena ČMS na období od 1.1.2023 je možnost účasti na akcích pořádaných ČMS

-  300,- Kč sleva vložného u jednodenního  kurzu nebo semináře oproti základní ceně (tento benefit může člen uplatnit v daném roce vícekrát),


- 1000,- Kč sleva vložného při účasti na čtyřdenním základním kurzu metrologie,

- 50% sleva vložného při účasti na konferenci "fórum metrologů" po pěti letech členství.

Výše základní a snížené ceny vložného budou uvedeny v „nabídkových listech“ na příslušné akce (v části „Závazná přihláška“ k danému kurzu/semináři).

Bude-li člen požadovat využití tohoto benefitu (těchto benefitů) uvede v přihlášce tuto sníženou cenu a také uvede své číslo člena z členského průkazu ČMS.

Nabídka benefitů se může průběžně měnit podle hospodářských výsledků spolku (formou rozšíření, zúžení, popř. i úplného zrušení).

O změně benefitů rozhoduje vedení ČMS na pravidelných měsíčních poradách a tyto změny budou vyhlašovány v této rubrice webových stránek ČMS.

 

Česká metrologická společnost, z.s. uvítá zájemce o členství v ČMS

     Začínajícím metrologům umožníme s výhodami členství další profesní růst prostřednictvím

odborných akcí, které pořádáme.

    Rádi přivítáme také zkušené metrology, kteří by byli ochotni předávat své zkušenosti ostatním

„uživatelům“ metrologie v praxi, především formou přednáškové nebo publikační činnosti na akcích pořádaných ČMS.