Seznam certifikovaných pracovníků

Verze pro tisk

Seznam platných certifikátů k 28.3.2024Certifikační místo zveřejňuje seznam již vydaných certifikátů.  Tento dokument se aktualizuje vždy při vydání nového/nových certifikátů nebo při změnách typu prodloužení platnosti nebo rozšíření oboru, pro který je certifikát vydán. Předchozí verze seznamu v originálním znění je uložena v dokumentaci certifikačního místa.

Seznam certifikátů může sloužit jako reference, například pro nové žadatele. Záznam v seznamu ovšem nenahrazuje v žádném ohledu certifikát.

Struktura záznamu o uděleném certifikátu je následující:

  • jméno držitele certifikátu, firma, místo
  • stupeň certifikace
  • obor, pro který je držitel certifikován - volný text
  • číslo certifikátu, datum ukončení platnosti, poznámka


Seznam vydaných platných certifikátů, včetně doby jejich platnosti, je uveden v příloze. V tomto souboru je možné vyhledávat záznamy podle jména držitele certifikátu (abecední pořadí). 

Pro informaci jsou přiloženy také příklady-vzor certifikátu pro metrologickou činnost a vzor certifikátu pro zkušební činnost.

 

 

Eventuální dotazy adresujte, prosím, na cert-cms@csvts.cz . Kdyby vám nešlo otevření souborů pdf, pořiďte si aktuální verzi programu Adobe reader.

 

PŘÍLOHY:

Seznam platných certifikátů k 14.12.2023

Certifikát způsobilosti pro metrologickou činnost - příklad

Certifikát způsobilosti pro zkušební činnost - příklad