Světový den metrologie 2023

Verze pro tisk

Tématem Světového dne metrologie 2023 je "Měření podporující globální potravinový systém". 

 

Toto téma bylo vybráno kvůli rostoucím výzvám spojeným se změnou klimatu a globální distribucí potravin ve světě, jehož populace dosáhla na konci roku 2022 8 miliard. 

 

Světový den metrologie je každoroční oslavou podpisu Úmluvy o metru 20. května 1875 zástupci sedmnácti zemí. Úmluva stanovila rámec pro celosvětovou spolupráci v oblasti vědy o měření a jeho průmyslových, obchodních a společenských aplikací. Původní cíl Úmluvy o metru - celosvětová jednotnost měření - je dnes stejně důležitý jako v roce 1875. 

Další informace o Světovém dni metrologie jsou k dispozici na adrese: www.worldmetrologyday.org